Välj en sida

Annie Lööf (C) ställer krav för att släppa fram Stefan Löven (S) som statsminister . Två av dem är  ”reformerat strandskydd” och ”stärkt äganderätt i skogen”. Båda kraven innebär att ekonomin går före viktiga naturvärden. Strandskyddet finns för att vi svenskar genom allemansrätten ska kunna ska nå och njuta av våra sjöar och kust men också för att skydda och bevara viktiga naturvärden. Skogen måste också skyddas. Vi har många viktiga naturvärden som riskera att gå förlorade om markägaren tänker pengar först. Så Centern, tänk om!